Het 3e peloton was gelegerd op een tweetal locaties, te weten post 7-17 te Al Mansuri en de pelotons CP 7-18 aan de Coastell Road.